Dpu Skrbnik avtentikacija
Geslo za Skrbnik:

Pomembno: Od tega trenutka dalje morate v brskalniku imeti omogočene piškotke, drugače skrbniška dejanja ne bodo veljavna.

Piškotki za seje se v skrbniškem vmesniku Mailmana uporabljajo zato, da ni potrebna ponovna avtentikacija za vsako skrbniško dejanje. Ta piškotek poteče samodejno, ko zaprete brskalnik ali ko se odjavite z gumbom Odjava pod Druge skrbniške dejavnosti (kar boste videli, ko se prijavite).


Dpu seznam upravlja oberstar at mail.ljudmila.org, andrazmali at gmail.com
Skrbniški vmesnik za Dpu (zahteva avtorizacijo)
Pregled vseh poštnih seznamov na mail.ljudmila.org

Delivered by Mailman
version 2.1.23
Python Powered GNU's Not Unix Debian Powered