Mmc-interna --

 

Podatki o poštnem seznamu Mmc-interna

OPOZORILO: Vsebina sporo�il na tej listi, vklju�no s prilogami, je interne narave in namenjena le rabi posameznika oz. entitete, na katero je naslovljena, in lahko vsebujejo informacije, ki so zaupne narave in izvzete razkritju skladno z veljavnimi predpisi. S tem opozorilom se dolo�a, da kakr�nokoli razkritje, raz�irjanje, uporaba ali kopiranje teh informacij ni dovoljeno in je lahko celo nezakonito brez predhodne privolitve po�iljatelja, razen v primerih, ko po�iljatelj to eksplicitno dovoli.

--

Če vas zanimajo prejšnja sporočila na poštnem seznamu, si oglejte Mmc-interna Arhive. (Trenutni arhiv je na voljo le članom seznama.)

Uporaba Mmc-interna
Če želite poslati sporočilo vsem članom seznama, ga pošljite na naslov mmc-interna@mail.ljudmila.org.

V spodnjem delu strani se lahko prijavite na seznam ali prilagodite obstoječe članstvo.

Prijava na seznam Mmc-interna

Na seznam Mmc-interna se prijavite tako, da izpolnite obrazec. Prejeli boste e-poštno sporočilo, ki ga morate potrditi, da bi preprečili, da vas prijavi kdo drug brez vašega privoljenja. To je skriti poštni seznam, kar pomeni, da je seznam članov dostopen le skrbnikom seznama.

  Vaš e-poštni naslov:  
  Vaše ime (neobvezno):  
  Spodaj lahko vnesete geslo. To geslo zagotavlja majhno zaščito, vendar lahko prepreči drugim, da bi zlorabili vašo naročnino. Ne uporabljajte pomembnega gesla, saj ga boste občasno dobili po e-pošti v obliki besedila.

  Če ne vnesete gesla, bo le-to samodejno ustvarjeno in poslano, ko potrdite naročnino. Vedno lahko tudi zahtevate e-sporočilo z vašim geslom, ko urejate osebne nastavitve.
  Vnesite geslo:  
  Ponovite geslo:  
  V katerem jeziku naj bodo prikazana sporočila?  
  Ali želite prejemati sporočila združena v dnevni povzetek? Ne Da
Mmc-interna Člani
(Seznam članov je na voljo le skrbniku seznama.)

Vnesite svoj skrbniški naslov in geslo, da si ogledate seznam članov:

Skrbniški naslov: Geslo:   

Če se želite odjaviti s seznama Mmc-interna, prejeti opomnik z geslom ali spremeniti članske možnosti vnesete e-poštni naslov, s katerim ste prijavljeni:

Če pustite polje prazno, vas bo program vprašal za e-poštni naslov


Mmc-interna seznam upravlja mmc-interna-owner at mail.ljudmila.org
Skrbniški vmesnik za Mmc-interna (zahteva avtorizacijo)
Pregled vseh poštnih seznamov na mail.ljudmila.org

Delivered by Mailman
version 2.1.29
Python Powered GNU's Not Unix Debian Powered