Mreza -- queer debate

 

About Mreza
English (USA)

Mreža je poštni seznam, namenjen pogovorom o GLBT temah in obvestilom o GLBT dogodkih.

Izjemoma je dovoljeno na poštni seznam pošiljati tudi obvestila o ne-GLBT dogodkih nekomercialnega značaja, pa tudi kakšno krajšo debato na ne povsem GLBT temo prenese.

Uporabniki in uporabnice morajo paziti na kulturen nivo debate (uporaba žaljivk ni dovoljena, osebni napadi so zelo nezaželeni).

Moderator Mreže si pridržuje pravico prekiniti debate, ki se vlečejo čez razumno mejo in se vrtijo v krogu, in pravico ukrepanja proti kršiteljem pravil (uvrstitev na t.i. "stop-list" - seznam uporabnikov, katerih sporočila vedno čakajo na odobritev moderatorja ALI odjava s poštnega seznama).

To see the collection of prior postings to the list, visit the Mreza Archives. (The current archive is only available to the list members.)

Using Mreza
To post a message to all the list members, send email to mreza@mail.ljudmila.org.

You can subscribe to the list, or change your existing subscription, in the sections below.

Subscribing to Mreza

Subscribe to Mreza by filling out the following form. You will be sent email requesting confirmation, to prevent others from gratuitously subscribing you. This is a hidden list, which means that the list of members is available only to the list administrator.

  Your email address:  
  Your name (optional):  
  You may enter a privacy password below. This provides only mild security, but should prevent others from messing with your subscription. Do not use a valuable password as it will occasionally be emailed back to you in cleartext.

  If you choose not to enter a password, one will be automatically generated for you, and it will be sent to you once you've confirmed your subscription. You can always request a mail-back of your password when you edit your personal options.
  Pick a password:  
  Reenter password to confirm:  
  Which language do you prefer to display your messages? English (USA)  
  Would you like to receive list mail batched in a daily digest? No Yes
Mreza Subscribers
(The subscribers list is only available to the list administrator.)

Enter your admin address and password to visit the subscribers list:

Admin address: Password:   

To unsubscribe from Mreza, get a password reminder, or change your subscription options enter your subscription email address:

If you leave the field blank, you will be prompted for your email address


Mreza list run by mreza-owner at mail.ljudmila.org
Mreza administrative interface (requires authorization)
Overview of all mail.ljudmila.org mailing lists

Delivered by Mailman
version 2.1.29
Python Powered GNU's Not Unix Debian Powered